ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี สสส. ขอส่งกำลังใจให้บุคคลากรทุกท่าน ร่วมสร้างสรรค์สอ่งดีๆ ให้สังคมต่อไปครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และ อเป็นกำลังใจในการทำงานทุกๆ กิจกรรมที่ทางสสส.สนับสนุนและส่งเสริมค่ะ จงประสบความสำเร็จตลอดไป
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอให้สร้างสื่อสิ่งดี ๆ ต่อไปค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดีด้วยใจครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีกับสสส. ในการสร้างสรรค์สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมครับผม
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความชื่นชมบุคลากรทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอเป็นอีกกำลังที่ยินดีช่วยงานเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ สสส ค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจให้กับ สสส สนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องครับ