ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
ร่วมแสดงความยินดี:
สสส.สร้างสุข สร้สงอบอย่างที่ดี นำพาประชาชนไปสู่่สุขภาพที่ดีของชีวิตในสุมมองหลายๆๆด้าน
ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดีอย่างยิ่งกับสสส.
ร่วมแสดงความยินดี:
สร้างความสุขทั่วไทย ใส่ใจทุกวัย ไทยจะเป็นสุขทั้งแผ่นดิน
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอบคุณสสส. ที่เป็นผู้นำและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นกำลังใจให้ สสส. ในการช่วยเหลือ คนต่างๆ เเละการสร้างสรรค์ผลงานค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีกับ สสส.ที่ดูแลประชาชนมาเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการทำงานสร้างสุขให้ ผู้สูงอายุ มีความสุขได้ค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นกำลังใจให้ สสส ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลงาน ให้คนไทยมีสุขภาพดี เสมอมา
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นแรงใจให้กับทุก ๆ ท่านที่ร่วมสร้างแรงใจทำงานสร้างสุข ผ่านภาคีสร้างสุข ค่ะ