ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และขอส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกคน^^
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคส่วน และร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ส่งผ่านตัวอักษรถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทีมงาน สสส. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมเดินทางในเส้นทางนี้มาตลอด ๒๐ ปี ยินดีด้วยค่ะ Congratulation on achieving this anniversary with you all.
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
Congratulation!! นะคร้า และขอเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆ แบบนี้เรื่อยๆนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอให้ 20 ปีข้างหน้าของ สสส. นำมาซึ่งสุขภาพดี อากาศสะอาด สำหรับคนไทยโดยถ้วนหน้า
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ในฐานะภาคี สสส. ขอบคุณสำหรับโอกาสดีที่มอบให้ เพื่อการพัฒนาชุมชนสู่สุขภาวะที่ดี ขอร่วมยินดี ขอพระอวยพร ในภารกิจขับเคลื่อนชุมชน เพื่อ "ทุกคนบนแผ่นดินไทย"
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอชื่นชมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ภาคประชาสังคม ได้เรียนรู้ เข้าถึง และมีสุขภาพชีวิตที่ดี
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอให้สสส.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ที่ได้ช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกคน
ร่วมแสดงความยินดี:
สุขยิ่ง ยั่งยืนค่ะ