ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
การเปลี่ยนแปลงที่ดีมีคุณภาพ คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิถีปฎิบัติ ที่มีระบบ มีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีกลไกและแนวปฎิบัติทั้งในระดับนโยบายและปฎิบัติ ที่ส่งผลต่อคนทุกกลุ่ม ทุกระดับ .. "สสส." คือกลไกที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นจริงดังกล่าวในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ..ขอแสดงความยินดีและขอบคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดีๆ มีคุณค่าต่อประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมีพลังสร้างสรรค์ - สานฝันให้กับสังคมไทย คนที่ยังขาดโอกาสหรือมีโอกาสน้อย ให้อยู่ดีมีสุข และก้าวทันต่อสังคมยุคใหม่
ร่วมแสดงความยินดี:
สสส 20ปี อยู่คู่คนไทยตลอดไป
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความขอบคุณในการเปลี่ยนแปลงดีๆที่ สสส เป็นกลไกผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในทุกๆมิติ จนขจรความยอมรับในระดับโลก. อยากให้กลไกนี้สร้างโอกาสกับภาคีรุ่นใหม่ๆ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย สร้างให้ทุกคนเป็น change agent ได้สมตั้งใจค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอให้ สสส.แบ่งความรู้ให้ประชาชนต่อไปครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดรด้วยค่ะ ขอบคุณที่ดูแลห่วงใยสุขภาพคนไทยมาตลอด 20 ปี
ร่วมแสดงความยินดี:
ร่วมยินดีกับ สสส. ในวาระครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สสส. ได้หนุนเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยจนเกิดผลงานที่เป็นยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดีด้วยครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
อายุครบ 20 ปี อยู่ในวัยหนุ่มมาก ยังทำงานช่วยเหลือผู้คนและสังคมได้อีกนาน ๆๆๆ เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีกับ สสส.ที่เกิดมาเป็นหนุ่มใหญ่ แล้ว 20 ปีที่ผ่านมามีทั้งความสุข และขวากหนามแต่ สสส.ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้สังคมไทย ขอให้ สสส.และภาคี สสส.ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เต็มไปด้วยความสุขเพื่อพบจุดหมายตามที่ตั้งไว้ค่ะ