ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ขอขอบคุณ สสส. ที่ให้โอกาสร่วมทำงานยกระดับสุขภาพฐานรากของชุมชนในมิติต่างๆ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอส่งกำลังใจให้ค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสร้างสุขให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
สุขสันต์ วันครบรอบ 20 ปีค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็ก ๆ ส่งให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของ สสส. ขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดสัมฤทธิ์ผลเพื่อความสุขของประชาชนคนไทยในประเทศนี้
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ อยากให้องค์กรนี้เป็นองค์กรกลางที่จะสร้างมาตรฐานแนวทางความสุข ทั้งกายและจิตใจให้องค์กรของประเทศครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจในการทำงานทุกๆกิจกรรมที่ทางสสส.สนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องถ้ามีโอกาสก็จะสนับสนุนและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขออวยพรให้ สสส.มีภาระงานน้อยลงและมีขนาดองค์กรเล็กลง ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จตามพันธกิจของสสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอให้ สสส.เป็นองค์กรที่ยั่งยืนและอยู่กับคนไทยตลอดไป(รักองค์กรนี้ครับ)