ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดีกับการเดินทางมาถึงช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในยุคที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป แต่ขอให้ สสส. อยู่ร่วมพัฒนาสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยได้ ตามพันธกิจเเละนโยบายนะค่ะ ... ยินดีด้วยค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ยินดีด้วยครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอบคุณสำหรับความรู้เเละความสุขนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอส่งกำลังใจให้กับคนทำงานสร้างสุขขอให้มีความสุขตลอดไปครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบ 20 ปี สสส. และชื่นชมในการทำหน้าที่ และขอเป็นกำลังให้กับ สสส. ในการสร้างนวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ใจใครใจไหน ใหญ่ไม่เทียบเท่าใจบุคลากรทางการแพทย์ไทยทุกคน แม้จะได้รับแรงกดดันรอบด้าน ขอโน้มใจคารวะ
ร่วมแสดงความยินดี:
สสส.เป็นองค์กรหลักที่สำคัญที่ทำให้คนไทยเข้าถึงบริการป้องกัน ดูแล ส่งเสริมสุชภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่มวลชนคนไทย
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นกำลังให้เสมอนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจในการชื่นชมและขอขอบคุณการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสังคมที่ดีครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
เป้าหมายสร้างสุขภาพในปี 2565 จะตั้งใจงดหวาน งดเค็ม ลองโซเดียมเพราะเริ่มมีอายุแล้ว ต้องควบคุมน้ำหนักให้ดี เพื่อสุขภาพตัวเองและต้องไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน