ชื่อ-นามสกุล
ข้อความ

ร่วมแสดงความยินดี:
ขอเป็นกำลังใจบุคลากรทุกท่านเข้มแข็งทั้งกายและใจ และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่สร้างสุขแก่คนไทยเสมอมา ขอขอบคุณมากๆค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และขอเป็น 1 กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสร้างารรค์งานดีๆ ต่อไปค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นกำลังใจให้ครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
สู้ๆ
ร่วมแสดงความยินดี:
แสดงความยินดีกับสสส. ทุกท่าน ที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างเสริมสุขภาพคนไทย ด้วยนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้ครับ
ร่วมแสดงความยินดี:
แสดงความยินดีกับสสส. และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างเสริมสุขภาพคนไทย ให้แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ ค่ะ
ร่วมแสดงความยินดี:
เป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อสังคมตลอดไปนะคะ
ร่วมแสดงความยินดี:
๒ ทศวรรษ ของ สสส. ทำให้สังคมไทยตื่นรู้กับการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นอย่างดี เป็นกำลังให้ทำดีต่อไป แม้จะมีอุปสรรคขวางกั้น ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับ